Designed and produced in Europe

Statute

Regulamin

Regulamin sklepu www.wroblevska.pl

§ 1. Przepisy ogólne

1. Definicje: i. Klient – Klientem może być osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna.

ii. Konsument – Klient dokonujący zakupu Towarów w Sklepie

iii. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Wroblevska Lingerie

iv. Sklep- sklep internetowy Termoprodukt; jest dostępny pod adresem www.wroblevska.pl

v. Sprzedawca: podmiot prowadzący Sklep,tj Zofia Wróblewska właściciel firmy pod

nazwą: Wroblevska Handmade Lingerie z siedzibą w BIELAWIE, ul. Tkacka 17, 58-260 Bielawa, posiadającej numer NIP : 8822133961, REGON : 384961437

vi. Towar / Towary – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie.

2.Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu i ma zastosowanie do kwestii nie uregulowanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

3.Prowadzącym Sklep jest Sprzedawca.

4.Kontakt ze sprzedawcą odbywa się za pośrednictwem adresu

e-mail: [email protected]

§ 2. Formularz zamówienia

1.Warunkiem złożenia ważnego zamówienia w sklepie internetowym, jest wypełnienie przez kupującego formularza z danymi osobowymi wraz z zaakceptowaniem zawartych w formularzu warunków (przetwarzanie danych osobowych na cele związane z realizacją umowy sprzedaży lub na cele marketingowe)

2.Złożenie przez kupującego zamówienia w sklepie internetowym równoważne jest wyrażeniu przez niego zgody na wykorzystanie danych osobowych podanych w formularzu zamówienia. Zgodnie z art 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883) dane osobowe kupującego zostają wprowadzone do bazy danych Wroblevska Lingerie. Kupujący wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Wroblevska Lingerie na cele związane z realizacją umowy sprzedaży lub na cele marketingowe. Kupujący ma prawo w każdym czasie do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania.

§ 3. Oferta sklepu i zasady realizacji zamówienia

1.Wszystkie ceny podane na stronach internetowych są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2.Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową.

3.Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4.Ilość produktów oferowanych w sklepie internetowym jest zmienna i podlega stałej aktualizacji

5.Warunkiem rozpoczęcia procesu realizacji zamówienia Klienta jest prawidłowe wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia i wysłanie go do Wroblevska Lingerie przy wykorzystaniu mechanizmów zamieszczonych na stronie www.wroblevska.pl

6.W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy zamówień Wroblevska Lingerie zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub zmiany warunków zamówienia. O zaistnieniu takiej sytuacji sklep zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

7.Po zweryfikowaniu formularza zamówienia Wroblevska lingerie wysyła do kupującego email zawierający informację o warunkach realizacji zamówienia (termin realizacji, warunki płatności)

8.Dla każdego zakupu wystawiamy fakturę VAT

9.Standardowo terminy realizacji zamówienia są następujące:

- przygotowanie zamówienia 7-8 dni roboczych + wysyłka 1-2 dni roboczych produkty dostępne w sklepie

- przygotowanie zamówień indywidualnych 7-14 dni roboczych + wysyłka 1-2 dni roboczych 

W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w tym terminie kupujący zostanie poinformowany o najszybszym terminie realizacji. W przypadku braku akceptacji przez kupującego warunków realizacji zamówienia zobowiązany jest on do powiadomienia pocztą elektroniczną Wroblevska Lingerie o rezygnacji z zamówienia w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania warunków realizacji. Rezygnację z zamówienia należy przesłać odpowiednio na adres e-mail [email protected]. Brak nadesłania rezygnacji oznacza zgodę kupującego na realizację zamówienia zgodnie z warunkami przedstawionymi przez Wroblevska Lingerie w potwierdzeniu zamówienia.

10.Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

§ 4. Płatnośći

1.Dostępne formy płatnośći :

• płatność elektroniczna PayPal 

• płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe

• płatność elektroniczna PayU

2.Klient ma czas do 5 dni na dokonanie przelewu. Czas liczony jest od dnia złożenia zamówienia w sklepie.

§ 5. Kontakt

1. Klient może skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sklepu lub mailowo na [email protected]

2. Na wszystkie wiadomości Usługodawca odpowiada niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 1-3 dni roboczych. Czas ten może ulec zmianie.

3. Na prywatne wiadomości na Instagramie oraz Facebooku Usługodawca ma prawo nie odpowiadać.

§ 6 Odbiór towaru

1.Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2.Zamawiane produkty będą dostarczane przez firmę UPS, GLS lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. Koszt dostawy podany jest w zakładce "Koszty i sposoby wysyłki" i pokrywa go kupujący.

3.Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4.W sytuacji, gdy Klient nie odbierze przesyłki i zamówienie powróci do Usługodawcy, Klient może ponownie otrzymać Zamówienie. Klienta ponosi wówczas opłatę związaną z odebraniem przez Usługodawcę przesyłki oraz koszty jej ponownego nadania.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1.Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy.

3.Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.

4.Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.

§ 6. Gwarancja i Reklamacja

1.Zakupione i dostarczone produkty są objęte gwarancją Wroblevska Lingerie. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z Wroblevska Lingerie za pośrednictwem maila : [email protected] . Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest formularz Zwrotu/Reklamacji.

2.Klient ma obowiązek zgłosić Usługodawcy chęć Zwrotu/Reklamacji towaru na adres mail : [email protected] . Po otrzymaniu informacji Usługodawca dostarczy Formularz Zwrotu/Reklamacji oraz przekaże dalsze informacje.

3.Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu, oryginalnym opakowaniem, metkami i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.

4.Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

5. Zwrotowi ani wymianie nie podlega towar, w którm były dokonywane zmiany w stosunku do pierwotnego modelu na życzenie Klienta, w tym bony podarunkowe z określoną datą ważności oraz produkty objęte promocją. Wszystkie powyższe sytuacje rozpatrywane są indywidualnie.

6. Zwrotowi podlegają wszystkie produkty nie wymagające szycia na konkretne wymiary Klienta.

7.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drogą meilową. Oświadczenie należy przesyłać na adres Zofia Wróblewska, ul.Tkacka 17, 58-260 Bielawa z zachowaniem terminu odstąpienia od umowy.

8. Za dokonanie Zwrotu/ Reklamacji uważa się wypełnienie Formularza przesłanego przez Usługodawcę oraz doręczenie przesyłki pod adres Usługodawcy.

9. Odstępując od umowy Klient musi dostarczyć na własny koszt Produkt wraz z formularzem, metkami i paragonem. Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem

10. Dokonując Zwrotu produkt nie może nosić śladów użytkowania, musi zostać przesłany w stanie nienaruszonym do Usługodawcy.

11. Zwrot pieniędzy nie przysługuje Klientowi jeśli zwrócony Produkt będzie uszkodzony z winy Klienta, nosił ślady używania, nie posiada oryginalnego opakowania, kompletu metek, ulotek reklamacyjnych lub jeśli Klient nie dołączy paragonu fiskalnego lub zwróci produkt w terminie niezgodnym z wyznaczonym terminem Zwrotu/Reklamacji.

14. Koszty dostarczenia do Usługodawcy Zwrotu Produktu ponosi Klient. W przypadku uznania Reklamacji, koszt dostarczenia Reklamacji do Usługodawcy ponosi Usługodawca.

15. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Usługodawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 7 Zmiana Regulaminu

1. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o wszelkich zmianach Regulaminu za pośrednictwem wiadomości e-mail.

2. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

3. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta.

Zamówienia złożone przez Klientów przed zmianami Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 6. Przepisy końcowe

1.Wroblevska Lingerie zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie. Przeprowadzania oraz odwoływania promocji na stronach sklepu.

2.Promocje, kody promocyjne oraz zniżki nie podjegajom łączeniu.

2.Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady składania i realizacji zamówień w sklepie internetowym Wroblevska Lingerie.

3.Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu internetowego www.wrobleska.pl w zakresie prezentacji i realizacji zamówień należy kierować odpowiednio na adres e-mail: [email protected]

Shipping methods

Poczta Polska Kurier DPD

Payment methods

PayU PayPal
do góry
Instagram Facebook
Sklep jest w trybie podglądu
View full version of the site
Sklep internetowy Shoper Premium